Informasjon

Tove Marie Sveen

  • Født: 25. januar 1937
  • Død: 6. juli 2019

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: