Informasjon

Gunvor Margaretha Finnberg

  • Født: 16. november 1932
  • Død: 10. juni 2019

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: