Informasjon

Frank Alfred Hagen

  • Født: 16. september 1930
  • Død: 1. februar 2019

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: