Aud Søberg

Født 21. juli 1942, Løten
Død 8. januar 2019, Fredrikstad

Aud Søberg  Galleri

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


bno