Tormod Brenna

  • Født: 5. februar 1959
  • Død: 3. desember 2018

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: