Informasjon

Bjørn Welle-Watne

  • Født: 21. september 1925
  • Død: 3. desember 2018

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: