Informasjon

Bjørn Bjerkeng

  • Født: 5. april 1961
  • Død: 10. oktober 2018

Vå kjære Bjørn døde fra oss på Kongsberg 10.oktober.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: