Lasse Marcussen

Født 24. november 1936
Død 17. april 2017, Kristiansand

Meny for minnesiden

Lasse Marcussen Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Olaug Marcussen