Roy Sigve Johansen

Født 27. mai 1953
Død 6. januar 2017, Skedsmo

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Vanessa Johansen