Tom Ivar Jenkins

  • Født: 28. august 1946
  • Død: 27. mai 2021

Min elskede mann, vår godhjertede pappa, svigerfar, morfar

Vår Bauta er borte fra oss og etterlater ett enormt tomrom. Hvil i fred nå kjære Tommen og papsen vår.

Lenker