Lillian Pauline Martinsen

Født 20. oktober 1931
Død 10. januar 2019, Hammerfest

Lillian Pauline Martinsen Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Unn Martinsen