Lasse Trond Lund

  • Født: 6. mars 1945
  • Død: 5. november 2018

Lenker

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: