Kristian Pedersen

Født 21. februar 1933
Død 3. januar 2018, Oppegård

Kristian Pedersen Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Erwin Pedersen