Informasjon

Knut Bilden

  • 17.09.1927 - 16.11.2023

Min høyt elskede mann, vår omsorgsfulle pappa og svigerfar, vår snille bestefar og oldefar, vår svoger og onkel

Like kjært som blomster er en gave til Leger uten grenser. Gaven kan gis via minnesiden.

Annonser for Knut Bilden

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Østlandets Blad
22-11-2023