Informasjon

Liv Inger Landstad

  • 12.03.1934 - 18.11.2023

Annonser for Liv Inger Landstad

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Nettannonse på Portal (Jølstad)
23-11-2023