Ruth Magdalene Nordvik

Født 1. januar 1921
Død 4. august 2017, Oslo