Gunn-Irene Nordølum

Født 25. januar 1962
Død 3. august 2017, Røyken