Gerd Astrid Molnes

Født 2. juni 1931
Død 31. juli 2017, Oslo