Liv Nannestad Hazeland

  • Født: 27. mars 1925
  • Død: 14. september 2020

Meld deg på seremonien ved å klikke på menyvalget Lenker. Alle som ønsker å delta er velkommen. Påmeldingen stenges om det ikke er flere plasser eller dagen før seremoni. "Noen vil gjerne gi en testamentarisk gave, og i forbindelse med gravferd kan det være ønskelig at det gis en donasjon i stedet for blomster. Human-Etisk Forbund har en gavekonto i DNB med kontonummer 1503.10.27397. Skriv i merknad ditt navn og avdødes navn – så har pårørende og vi mulighet til å gi en takk. Forbundet er takknemlige for all støtte."

Bestill blomster

Bestill blomster til seremonien eller til familien til Liv Nannestad Hazeland . En lokal blomsterbutikk vil ta hånd om bestillingen og sørge for levering.

Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet