Ål kirke   22 Februar 2019 13:00

Informasjon

Aase Håkonsløkken

  • Født: 20. september 1919
  • Død: 10. februar 2019
Blomster for levering til seremonien
 
Blomster for levering til hjemmet