Ullern kirke   19 Februar 2019 14:00

Informasjon

Svein Vist

  • Født: 27. februar 1931
  • Død: 8. februar 2019
Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet