Informasjon

Odd Haga

  • Født: 13. desember 1934
  • Død: 3. februar 2019

Gavemottaker:
Frelsesarmeen


Beløp:  Informasjon
 
NOK
Gavebeløpet vil ikke være synlig for andre enn giveren.

Jeg vil være anonym:
 


Kontaktinformasjon:

Jeg ønsker gavebevis   Nei    Ja   Gavebeviset sendes til familien og til byrået når betalingen er klar.
Design på gavebeviset

Til minne om
Odd Haga

har
Frelsesarmeen

Mottatt gave fraGaven er gitt av*
For eks.: 'Ditt navn', 'Ditt navn og din familie', eller flere navn.


Hilsen til familien
Lines used: 0
For eks.: En kort tekst, hilsen eller dikt


Trykk for å
endre design

  • Publiser hilsen på minnesiden
    • Nei
    • Ja takk


Bekreftelse og kopi av gavebeviset

Din e-post adresse