Kåre Øijord

  • Født: 18. april 1921
  • Død: 21. juni 2016

Kåre Øijord var en billedkunstner som ble født i Bergen i 1921. Student ved Tannlegehøyskolen i 1942. Fangeopphold i konsentrasjonsleiren i Buchenwald fra 1943 til 1945. Student ved Kunstakademiet fram til 1948. Bosatt i Drammen fra 1950.